Miejsce doskonalenia kompetencji sprzedażowych i menadżerskich

Doświadczona kadra trenerów, zaznajomiona z branżą optyczną

Szkolenia stacjonarne i wyjazdowe 

oraz menedżerskich
Menedżer jest osobą, która odpowiada za ustanawianie celów, podział zadań czy motywowanie pracowników.

Dowiedz się więcej o cechach lidera przyszłości.
Previous slide
Next slide

Szkolenia prowadzone w ramach pakietów powitalnych programu
"Wizja na Więcej":

Szkolenia sprzedażowe

Filar I - Komunikacja w sprzedaży

Fundamentem sprzedaży i obsługi klienta jest dobra komunikacja.

Komunikacja w sprzedaży to warsztat dotyczący podstaw komunikowania się z Klientami. Program składa się z kilku ćwiczeń realizowanych w oparciu wiedzę i doświadczenie uczestników. Poruszane tematy to: rola pytań w rozmowie z Klientem, rodzaje pytań, badanie potrzeb, teoria lejka pytań, model Cecha-Zaleta-Korzyść oraz aktywne słuchanie i zapamiętywanie. Dodatkowo podczas spotkania zapoznajemy się z zagadnieniem typów interpersonalnych w komunikacji.

 

Zagadnienia

– Skuteczne badanie potrzeb

– Teoria pyta

– Aktywne słuchanie

– Język korzyści

– Typy interpersonalne

Opis dotyczy pełnego programu zajmującego od 6 do 7 godzin. Istnieje możliwość skrócenia programu w razie braku możliwości realizacji całości.

Filar II - Produkt

Wiedza na temat produktu i umiejętność jej skutecznej prezentacji są kluczowe dla efektywnej sprzedaży.

Szkolenie z drugiego filaru dotyczy znajomości sprzedawanych produktów i umiejętności ich prezentacji. Program dotyczy tematów takich jak zarządzanie atutami i rezerwami produktów, skuteczne przedstawianie oferty, storytelling i praca z obiekcjami. Wszystko to w formie ćwiczeń mających pobudzić kreatywność, trenować umiejętności i pozwolić na wymianę doświadczeń.

 

Zagadnienia

– Stosowanie wiedzy o produkcie

– Storytelling

– Atuty i rezerwy produktów

– Praca z obiekcjami

Filar III - Klient

W centrum obsługi i sprzedaży jest Klient – im lepiej go zrozumiemy, tym lepsze efekty osiągniemy.

Szkolenie podczas którego lepiej poznajemy różne typy osobowości klientów, ich cechy pokoleniowe, motywy zakupowe i oczekiwania wobec doświadczenia obsługi. Realizując program poznajemy relacje między różnymi typami Klientów, a naszymi własnymi; Wymieniamy się doświadczeniami oraz szukamy wspólnie rozwiązań trudnych sytuacji, w których Klient odgrywał główną rolę.

 

Zagadnienia

– Customer-Experience

– Typy osobowości – ich potrzeby, relacje

– Pokolenia/generacje

– Motywy zakupowe

Szkolenia z zarządzania

Filar I - Akademia lidera

Znajomość podstawowych narzędzi zarządzania zespołem i sobą w czasie, tworzą podstawowe narzędzia pracy każdego lidera.

Akademia lidera pozwala zbudować lub umocnić pozycję silnego lidera w zespole. Program przeprowadza uczestników przez zagadnienia dotyczące motywowania pracowników, komunikacji
z zespołem wraz z dawaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnej oraz zapoznaje z różnymi formami szkolenia i rozwoju pracowników. Dodatkowo w programie poruszany jest temat zarządzania sobą
w czasie – w tym walki z prokrastynacją i pierwszymi objawami zawodowego.

 

Zagadnienia

– Motywowanie

– Informacja zwrotna (feedback)

– Metody i techniki szkoleniowe

– Zarządzanie sobą w czasie

Filar II - Przywództwo

Nadążanie za zmieniającymi się warunkami, tak na rynku jak i w relacjach z pracownikami, jest kluczowe dla bycia skutecznym liderem w XXI w.

Program porusza temat roli lidera we współczesnych organizacjach, wskazuje jak rozpoznawać na jakim etapie rozwoju w organizacji są nasi pracownicy, jakie możemy wyróżnić style zarządzania i jak je dopasować do poszczególnych osób. Ponadto w programie rozróżniamy poszczególne generacje, to co miało wpływ na ich kształtowanie i styl pracy oraz to jak z nimi efektywnie współpracować – ze szczególną koncentracją na najmłodszym pokoleniu wchodzącym od niedawna na rynek pracy. Dodatkowym tematem szkolenia jest zarządzanie zmianą w ujęciu ogólnym.

 

Zagadnienia

– Rola lidera we współczesnej organizacji

– Przywództwo sytuacyjne Kena Blancharda (etapy rozwoju pracownika i style zarządzania)

– Zarządzanie zespołem multigeneracyjnym

– Zarządzanie zmianą

Filar III - Burza mózgów

Lata doświadczenia są często najlepszą nauką, a możliwość i umiejętność dzielenia się nim oraz swoimi przemyśleniami tworzą szanse na dalszy efektywny rozwój.

W ramach programu realizowane są spotkania managerów, którzy poprzez wymianę doświadczeń
i poglądów na wybrane tematy, mogą wypracować wspólnie rozwiązania trudnych sytuacji. Narzędzia do tego wykorzystywane to m. in. Grupa Balinta, debata oksfordzka, Rolestorming, Philips 66 czy Brainwriting 635. Grupa w całości lub w podgrupach określa tematy, nad którymi chce pracować
i poprzez moderowane przez trenera aktywności, wypracowuje własne rozwiązania wybranych problemów. Ta forma szkolenia pozwala na bardzo zindywidualizowane podejście do realizowanych zagadnień. Zalecamy aby była poprzedzona spotkaniem o tematyce komunikacji z wkomponowanym walorem integracyjnym (poprawnie przebyty proces grupowy zwiększa efektywność pracy).

Inne dostępne szkolenia

Team Building

Spotkania nastawione na integrację w zespole oraz budowanie więzi poprzez wspólne rozwiązywanie zadań – często w formie zabawy. Integracja obok rozwoju kompetencji i umiejętności jest ważnym elementem w budowaniu efektywnego zespołu. Szkolenia Team Buildingowe mogą mieć zarówno formę stacjonarną jak i wyjazdową.

Kreatywność i Design Thinking

Szkolenie przybliżające zagadnienie Design Thinking i jego możliwe zastosowanie na różnych płaszczyznach pracy organizacji. Omówienie modelu jest poprzedzane ćwiczeniami pobudzającymi kreatywność i wyobraźnię z nastawieniem na myślenie nieszablonowe.

Agile i planowanie

Warsztaty ukazujące ideę pracy zwinnej, wywodzącą się z zarządzania projektami IT. Ukazują możliwe zastosowanie filozofii Agile w codziennej pracy. Pośród poruszanych tematów są również inne metody planowania pracy oraz optymalizacji procesów.

Wszystkie wyżej wymienione szkolenia, jak również inne, ustalane indywidualne można realizować także poza pakietami programu „Wizja na więcej” według cennika (ceny uwzględniają rabat dla członków grupy zakupowej):
 

Cennik:

1 d – 3 000 zł netto 
2 d – 5 400 zł netto
3 d – 7 200 zł netto 
 
Uwaga: W przypadku nieodwołania szkolenia na minimum 3 dni przed wyznaczoną i potwierdzoną datą, optyk ponosi pełny koszt szkolenia.

Uwagi organizacyjne:

Standardowy dzień warsztatu to około 6 godzin pracy. W zależności od poziomu zaawansowania tematu, doświadczenia uczestników i celu szkolenia – czas może wynosić od 4 do 7 godzin oraz od  1 do 3 dni szkoleniowych. W przypadku szkoleń z zarządzania rekomendujemy zawsze co najmniej dwa dni szkoleniowe na zagadnienia.

Plany są ustalane i konstruowane indywidualnie i mogą być zestawieniem wybranych zagadnień ze wszystkich dostępnych programów.