Jesteśmy zrzeszeniem niezależnych Optyków w Polsce.

Łączą nas przekonania i wspólny cel.

Naszym celem jest bezpieczeństwo biznesowe i stabilny rozwój zrzeszonych niezależnych salonów.

Chcemy, aby niezależni Optycy mieli większy wpływ na rynek optyczny w Polsce oraz byli przygotowani na zmiany na nim zachodzące.

Razem możemy:

Negocjować lepsze warunki handlowe u dostawców

Oferować lepsze jakościowo produkty

Zapewnić lepszą obsługę klientów

Widzimy potrzeby niezależnych optyków

Nasza grupa nie jest tylko społecznością interesów. Przedsiębiorcy zrzeszeni wykazują solidarność ponad prywatnymi celami, nawiązując relacje i współdziałając z kolegami i koleżankami z branży także na innych polach.
W Ekspert Optyk nie tylko negocjujemy warunki umów i optymalizujemy zakupy. Integrujemy, organizujemy wspólne wydarzenia i realizujemy projekty dedykowane.

Działamy strategicznie

Naszym celem jest bezpieczeństwo biznesowe zrzeszonych salonów. Dlatego działamy w perspektywie długofalowej, konstruktywnie i harmonijnie.
Od 2021 roku prowadzimy program wsparcia dla salonów zrzeszonych – Wizja na Więcej. Naszym działaniom przyświeca hasło: „Patrzeć bliżej, Planować dalej. Działać wspólnie.” 

Dlatego dołącz do nas!

Jesteś dostawcą?
Także nawiąż z nami współpracę

Polscy Optycy mają
do wyboru dwa rozwiązania:

Mogą biernie przyglądać się zmianom rynkowym i funkcjonować w coraz bardziej niepewnym i konkurencyjnym środowisku. Działać bez spójnej strategii marketingowej oraz wizji rozwoju ze świadomością że część z nich na pewno zniknie z rynku.

Mogą też wziąć sprawy w swoje ręce i aktywnie włączyć się w kształtowanie rynku optycznego w Polsce zrzeszając się w większe organizacje. W przeciwnym przypadku, struktura polskiego rynku będzie wyglądać odwrotnie niż teraz.

Wspieramy młodzież zainteresowaną karierą w branży optycznej.
Dla niej wdrożyliśmy program eo Mentor.

eo Mentor to cykl warsztatów mentoringowych kierowanych do studentów optometrii polskich uczelni, gotowych do zgłębiania wiedzy o prowadzeniu salonu optycznego, a niedostępnej w ławach uczelnianych. Cykl składa się z serii warsztatów dotyczących miękkich aspektów z zakresu psychologii sprzedaży, pogłębionych o indywidualne dyskusje mentoringowe 1:1 z Mentorem. 

Celem działania programu eo Mentor jest efektywna adaptacja studentów do pracy w branży optycznej. W eo Mentor studenci mają szansę zdobyć odpowiedzi na pytania o biznesie optycznym spoza kanonu swojego fakultetu.