You are currently viewing COVID-19 u pracownika – a Ty nie wiesz, co dalej?
COVID-19 u pracownika – a Ty nie wiesz, co dalej?

Obecne wytyczne epidemiologiczne i Kodeks Pracy jasno określają, jakie kroki powinien podjąć właściciel salonu optycznego w sytuacji zdiagnozowania COVID-19 u pracownika. 

POINFORMUJ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 207(1) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia. Informację należy przekazać pracownikom niezwłocznie. Nie czekamy zatem z jej przekazaniem ani chwili. 

Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany do dezynfekcji stanowiska pracy i narzędzi pracy chorego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z SANEPIDEM

Jak wynika z art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, sytuacja taka powinna zostać zgłoszona do lokalnego Sanepidu. 

Lista numerów kontaktowych dostępna jest pod linkiem: TUTAJ

W związku z tym właściciel salonu optycznego raportuje do Sanepidu o przestrzeganiu wytycznych i stosowaniu środków ochrony, w tym maseczek. Korzystanie z przyłbic nie jest traktowane jako ochrona kompletna. Stosowanie maseczek może być dla Sanepidu kluczowe w ocenie sytuacji. 

Jeśli wszelkie środki ochrony były zachowane, Sanepid może zdecydować o niepodejmowaniu żadnych kroków dodatkowych. Osoba chora zostaje wówczas kierowana na izolację domową bądź szpitalną. W związku z tym salon optyczny może dalej funkcjonować. 

 Pamiętaj: Ze względu na obowiązywanie podziałów na strefy zwiększonego ryzyka, Sanepid może podjąć także inną decyzję. Dlatego upewnij się, jak dalej masz postępować.