eo Mentor to cykl warsztatów mentoringowych kierowanych do studentów optometrii polskich uczelni, gotowych do zgłębiania wiedzy o prowadzeniu salonu optycznego, a niedostępnej w ławach uczelnianych. Cykl składa się z serii warsztatów dotyczących miękkich aspektów z zakresu psychologii sprzedaży, pogłębionych o indywidualne dyskusje mentoringowe 1:1 z Mentorem. 

Mentor dba o rozwijanie kompetencji oraz realizację ścieżki zawodowej osoby szkolonej.

Celem działania programu eo Mentor jest efektywna adaptacja studentów do pracy w branży optycznej. W eo Mentor studenci mają szansę zdobyć odpowiedzi na pytania o biznesie optycznym spoza kanonu swojego fakultetu. 

Wierzymy w skuteczność mentoringu jako metody do wsparcia liderów przyszłości.

Program został zainaugurowany w dniu 25.04.2022. na Politechnice Wrocławskiej.

Aktualna edycja programu będzie trwała do czerwca 2022 roku, a kolejna edycja planowana jest od października 2022.

Co zyskujesz jako Mentee w programie eo Mentor?

Możliwość uczestnictwa w dedykowanych warsztatach

Możliwość rozwoju kompetencji 

Opiekuna /Mentora biznesowego

Pierwsze relacje biznesowe

Kim są Mentorzy programu eo Mentor?

To właściciele salonów optycznych działający w tzw. Lidze Ekspert Optyk

To liderzy rynku optycznego, wpływający na jego kształt

To przedstawiciele branży zaangażowani w jej rozwój

To menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w programie?

Jako Mentee

  1. Zgłoś chęć uczestnictwa grupy studenckiej w warsztatach eo Mentor na email kontakt@ekspert-optyk.pl.
  2. Po odbyciu warsztatów studenci gotowi do rozpoczęcia swojej drogi mentorskiej proszeni są o pozostawienie danych kontaktowych. 
  3. Mentor kontaktuje się indywidualnie z każdym studentem chętnym do rozpoczęcia drogi mentorskiej.
  4. Pełny program mentorski ustalany jest indywidualnie ze studentem.

Jako Mentor

  1. Skontaktuj się ze swoim Managerem Sukcesu Partnera i zgłoś chęć uczestnictwa.
  2. Zarząd Ekspert Optyk dokonuje weryfikacji zgłoszeń Mentorów.
  3. Zarząd Ekspert Optyk ustala zakres działań wyselekcjonowanych do programu Mentorów.
  4. Niezbędnym warunkiem otrzymania tytułu Mentora jest przynależność do Ligi Ekspert Optyk.