You are currently viewing Utrzymaj kontakt ze swoimi klientami!
Photo by Corinne Kutz on Unsplash
Utrzymaj kontakt ze swoimi klientami!

Od dłuższego czasu obserwowaliśmy tendencję przenoszenia kolejnych aspektów życia do sfery wirtualnej. W obliczu postępującego „dystansowania społecznego” wymuszonego przez epidemię okazuje się, że jest to jedyny efektywny środek masowej komunikacji międzyludzkiej. Internet jest dzisiaj bardziej ratunkiem, niż kłopotem. Bezpośrednie relacje uległy prawie całkowitemu załamaniu. Takie portale społecznościowe jak Facebook, Instagram czy YouTube pozwalają nam na zachowanie ciągłości kontaktów firm z konsumentami.

Internet jest dzisiaj raczej ratunkiem, niż kłopotem.

Obecna sytuacja spowodowała, że część branż, które funkcjonowały w punktach stacjonarnych, przeniosło się do sieci. Wiele istniejących już wcześniej sklepów internetowych bardzo na tym skorzystało.

W znaczącej większości przypadków praca naszych salonów optycznych jest niemożliwa do przeniesienia do internetu – szczególnie bez dużych nakładów finansowych. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal możemy i musimy korzystać z tego medium w celu budowania oraz podtrzymywania relacji z naszymi obecnymi, oraz potencjalnymi klientami. Niezbędne będzie do tego korzystanie z serwisów takich jak Instagram, czy Facebook, o których będziemy pisać w kolejnych artykułach.

Wiele istniejących już wcześniej sklepów internetowych bardzo na tym skorzystało.

Korzystanie z serwisów społecznościowych jest również ważne z innego powodu: możliwości fizycznej reklamy zostały sprowadzone niemal do zera, gdyż większość ludzi zgodnie z zaleceniami specjalistów nie opuszcza domów. Z drugiej strony, w „wirtualnym świecie” odnotowuje się wzmożoną aktywność. Dzięki tej aktywności jeszcze skuteczniejsza jest reklama internetowa. Za pośrednictwem portali społecznościowych można w łatwy sposób dotrzeć do klientów, zbadać ich potrzeby, a następnie zaoferować im zaspokojenie tychże potrzeb.

Możliwości fizycznej reklamy zostały sprowadzone niemal do zera.

Wiele poprzednich kryzysów udowodniło, iż nie wszyscy na nich tracą. Niektórzy, na kryzysach dorabiali się fortun. Naszym celem powinno być jak najlepsze wykorzystanie czasu, w celu budowania świadomości i relacji wokół naszych salonów optycznych – będziemy mogli to z korzyścią wykorzystać.