You are currently viewing Nowe obostrzenia pod lupą
Nowe obostrzenia pod lupą

Na ile nowe obostrzenia związane z zahamowaniem rozprzestrzeniania COVID, obowiązujące od 07.11.2020, dotyczą salonów optycznych?

W związku z ogłoszeniem nowych wytycznych dla całej Polski, przestudiowaliśmy dla Was nowe zasady funkcjonowania dla branży optycznej aby oddać do Waszego użytku  jeden wpis zawierający wszystkie wytyczne.  Obecnie Polska objęta jest czerwoną strefą i od soboty, 07.11.2020 zamkniętych zostanie większość sklepów w galeriach handlowych. Obowiązek zamknięcia nie dotyczy jednak salonów optycznych. Zgodnie z zapowiedziami w ramach działania galerii handlowych, otwarte pozostają punkty i sklepy z artykułami medycznymi i farmaceutycznymi oraz usługowe. 

 

Zmiany w wyliczaniu limitów osób w sklepach

Następuje zmiana w wyliczaniu limitów osób w sklepach. Limity uzależnione są od wielkości obiektu.

  • dla salonu o powierzchni do 100 metrów kwadratowych limit wynosi  1 osoba/10 m2,
  • a powyżej 100 metrów kwadratowych – 1 osoba/ 15 m2
Limity obowiązują od 7 listopada do 29 listopada. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obowiązują nadal godziny dla seniora, tj. w środku mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. 

Nowa definicja przypadku COVID i sposób postępowania w przypadku stwierdzenia COVID

Od 31 października GIS (Głowny Inspektorat Sanitarny) stosuje nową definicję osoby chorej na COVID-19. Za możliwy przypadek osoby chorej na COVID-19 uznaje się osobę, u której wystąpił minimum jeden z objawów:

  • Kaszel
  • Gorączka
  • Duszność
  • Utrata węchu
  • Utrata lub zaburzenia smaku

Nie są to wszystkie, ale najczęściej występujące objawy kliniczne COVID-19. Poza nimi GIS stosuje także dodatkowe kryteria diagnostyki obrazowej (zmiany w RTG płuc), laboratoryjne (testy) i epidemiologiczne (min. bezpośredni kontakt z osobą chorą).

Obowiązkową kwarantanną objęte są osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie. Czas kwarantanny wynosi 10 dni. 

Czas izolacji po dodatnim wyniku testu na COVID-19 wynosi 10 dni dla osób bezobjawowych, lub nie krócej niż 13 dni u osób objawowych. Uwaga- po upłynie tego terminu nie ma obowiązku wykonywania dodatkowego testu, chyba, że objawy nie ustały. Od 03.11.2020 także osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. podlega kwarantannie. Taka kwarantanna trwa dodatkowych 7 dni po zakończeniu izolacji osoby chorej na SARS-CoV-2.

Na stronach lokalnych Powiatowych Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnych można zgłosić się do izolacji domowej bądź kwarantanny. Konieczne jest logowanie się profilem zaufanym. ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych i opiekuńczych. 

Możliwe jest także otrzymanie automatycznego powiadomienia o nałożeniu kwarantanny – zawiadomień takich dokonuje GIS.

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

 

Reżim sanitarny

 

Nadal w salonach obowiązują zasady reżimu sanitarnego. Oznacza to noszenie maseczek ochronnych (lub z przyłbicami) oraz rękawiczek ochronnych lub częsta dezynfekcja oraz mycie rąk. Stosowanie środków ochrony w salonie decyduje o zamknięciu salonu w przypadku wystąpienia możliwego przypadku COVID u pracownika. 

Nie wiesz, co zrobić, jeśli pracownik Twojego salonu optycznego zostanie zdiagnozowany na COVID-19? 

Zapraszamy do naszego wcześniejszego wpisu: TUTAJ